آتش سوزی در بازار «ته لنجی» آبادان
کادوس 4 بزرگترین مجتمع تجاری آبادان که در بازار ته لنجی واقع شده، صبح امروز دچار آتش‌سوزی شد.