دادستانی کل کشور: هات‌گرام و طلاگرام، دو فیلترشکن هستند که با امکانات وزارت ارتباطات به صورت غیرقانونی در اختیار کاربران قرار دارد

همراهی نا نوشته ۲ وزارتخانه با تلگرام!

در حال حاضر به‌رغم اینکه امکان جایگزینی کامل پیام‌رسان‌های داخلی به جای تلگرام وجود دارد و با وجودی اینکه پیام‌رسان‌های داخلی توان ارائه خدمات به همه کاربران ایرانی را دارند، اما برخی از مسئولان فضای مجازی کشور نگاهی مأیوسانه به توان داخلی دارند، در نتیجه به‌جای برنامه‌ریزی برای قطع ید کامل تلگرام هنوز به‌دنبال رونق فیلترشکن‌های داخلی مانند طلاگرام و هات‌گرام هستند
دکتر سعید منتظرالمهدی *
تأمل و مداقه در ادبیات پژوهشی آسیب‌ها و کجروی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پدیده «سرقت» از منظر‌های متفاوت مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است به همین سبب در این خصوص حجم وسیع و انبوهی اطلاعات در دست است و با اندکی جست‌وجو در پایگاه‌های علمی و پژوهشی می‌توان به شمار زیادی از آن دست یافت...